ENEM AP 250 ENFALT A.Ş. tarafından sıcak asfalt karışımlar ve sathi kaplama uygulamaları için soyulmayı önlemek amacıyla geliştirilmiş, asfalt ile agrega arasındaki adezyonu arttıran sıvı bir katkıdır. Sıcak bitümde özelliklerini kaybetmeden uzun süre stabilitesini korur. Su hasarını ve çatlakları minimize eder. Mükemmel derecede aderansı arttırır.

 

Kullanım Miktarı

Düşük kullanım oranına sahiptir. Kullanılacak bitümün ve agreganın cinsine bağlı olarak bitümlü bağlayıcının %0,2 – %0,5 oranında kullanılır. Uygulama esnasında güvenlik riski taşımaz, parlama noktası 240 ⁰C nin üzerindedir.

Ambalaj ve Depolama

ENEM AP 250   Net 180 kiloluk çelik varillerde, 900 kiloluk IBC’lerde teslim edilebilir. Bu ürün, 2 yıl boyunca kendi kapalı ambalajında, oda sıcaklığında bozulmadan muhafaza edilebilir.

 

Fiziksel Özellikler

Görünüm, 20ºC Kahverengi
Yoğunluk, 15ºC g/cm³ 0,900-1,000
Parlama Noktası ºC >240
Vizkozite, 40 ºC cSt >50,00
pH, %5’lik çözelti >10
Asit Sayısı, mg KOH/g <10

Güvenlik formu mevcuttur. Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle temasa geçiniz.