Polimer Modifiye Bitüm

POLİFALT - Polimer Modifiye Bitüm

Bitüm, viskoelastik bir malzemedir. Bu malzemeler, yüksek yükleme hızlarında (Hızlı taşıtlar) elastik davranış ve yüksek dayanıklılık gösterirler. Ancak yükleme hızı düşük ise (Yavaş ve duran taşıtlar) dayanıklılığı da düşüktür. Bitüm, aynı zamanda termoplastik bir malzemedir, ısıtılınca kıvamı değişir. Bu özelliğinden dolayı yüksek sıcaklıklarda dayanıklılığı az, düşük sıcaklıklarda fazladır.

Yollarımızın günümüz koşullarında (Ağır trafik yükleri ve değişen iklim şartlarıyla) çok çabuk bozulduğu bir gerçektir. Geleneksel asfalt betonunun ihtiyaca cevap vermemesi üzerine bozulan üst yapıların yenilenmesi ve iyileştirilmesi için çeşitli araştırmalar yapılmıştır. Bunun sonucunda kaplamaların en önemli malzemelerinden biri olan bitüme, bitüm ile uyumlu bazı polimerlerin eklenmesi ile istenilen sonuca ulaşılmıştır. Bitüme polimer ilavesinin amacı, bitümün olumlu özelliklerini değiştirmeden iyileştirmektir. Böylece bitümün sıcaklığa karşı hassasiyeti azalmakta, yumuşama noktası yükselmekte ve kırılganlık noktası düşmektedir.

Bitüm Modifikasyonunun Amaçları

Bitümlü Sıcak Karışımlarda;

Yüksek sıcaklıklarda deformasyonları azaltmak (Tekerlek izi oluşumunu ve deformasyonu önlemek),

Düşük sıcaklıklarda performansı iyileştirmek (Esneklik ve termal çatlakların önlenmesi),

Yorulma mukavemetini arttırmak,

Yansıma çatlaklarına mukavemeti arttırmak,

Agregaları saran bitüm filmini kalınlaştırmak (Oksidasyona karşı mukavemet),

Tabaka kalınlıklarını azaltmak,

Kaplamanın dayanıklılığını arttırmak.

pmb3

POLİFALT, Enfalt tarafından Karayolları Teknik Şartnamesi'ne uygun olarak üretilen polimer modifiye bitümdür.

Teknik Özellikler

Test Değerleri TS EN Birim Değer
Penetrasyon, 25ºC,150g,5 sn 1426 0,1 mm 25-55
Yumuşama Noktası 1427 ºC ≥ 65
Kuvvet Ölçümlü Düktilite, 25ºC, 5 cm/dk 13589 J ≥ 0,5
Elastik Geri Dönme, 25ºC 13398 % ≥ 60
Parlama Noktası 2592 ºC ≥ 220
Özgül Ağırlığı 15326 gr/cm³ 1,0-1,1
Dinamik Kesme Reometresi (DSR) G*/sinꭉ>1kpa) Yenilme Sıcaklığı 14770 ºC ≥ 76
Kalıcı Penetrasyon 1426 % ≥ 45
Kiriş Eğme Reometresi (BBR) Eğilme-Sünme Sertliği S≤300MPa, m≥0,300 Sıcaklık 14771 ºC ≤ -6

KTŞ 412-2 (TS EN 14023)’e uygun PMB 76-16 vasfında polimer modifiye bitüm özelliklerine göre

Polifalt'ın Avantajları

  • Yüksek sıcaklıklarda normal bitüme göre daha serttir . Sıcak havalarda deforme olmaz ve tekerlek izi oluşmaz.
  • Düşük sıcaklıklarda normal bitüme göre daha yumuşaktır. Büzülmez, çatlamaz ve agregaya daha iyi yapıştığı için agrega ile bitüm ayrışmaz.
  • Yazın sıcak, kışın düşük sıcaklıklardan dolayı ısı farkının yıpratıcı ve bozucu etkisini karşılar ve durabil (uzun yıllar dayanabilen ) asfalt üretimini sağlar.

Polifalt'ın Tekerlek İzi Oluşumunu Engelleyici Etkisi

Polifalt'ın Çatlak Oluşumuna Karşı Yüksek Direnç Etkisi

Projelerinizde siz de Enfalt’ı tercih edin!