Asfalt Emülsiyonları

Asfalt Emülsiyonları

Asfalt Emülsiyonları, bitüm taneciklerinin emülgatör yardımı ile su içerisinde dağılması ile oluşan bitümlü bağlayıcılardır.  Sathi kaplama, yapıştırma tabakası, astar vb  çok geniş uygulama sahasına sahip asfalt emülsiyonlarının parlama noktaları yoktur, yanıcı ve patlayıcı değillerdir. Ekonomik olmasının yanı sıra çevre dostudur. Daha az enerji tüketir  ve daha az sera gazı salınımına sahiptir. Düşük ısılarda uygulandığı için çalışma sezonunu uzatmaktadır.

Asfalt Emülsiyonu Çeşitleri

Projelerinizde siz de Enfalt’ı tercih edin!