Reçine İçerikli Su Bazlı Emülsiyon Astar

Reçine İçerikli Su Bazlı Emülsiyon Astar

ENEM PWR: Reçine İçerikli Su Bazlı Emülsiyon Astar Bağlayıcı

Reçine Esaslı Su Bazlı Emülsiyon Astar

ENEM PWR, Fm2B2 yerine geliştirilmiş Reçine İçerikli Su Bazlı Emülsiyon Astar Bağlayıcıdır.

Özellikleri ve Avantajları:

ENEM PWR, Fm2B2 yerine geliştirilmiş Reçine İçerikli Su Bazlı Emülsiyon Astar Bağlayıcıdır. KTŞ Kısım 420’de belirtildiği gibi temel tabakası üzerine kaplama uygulanmadan önce, mevcut yüzeyi çevre, iklim ve trafik koşullarından koruyan, dayanım özelliklerini iyileştiren, kaplama tabakası ile temel yüzeyi arasındaki adezyonu sağlayan ve temel yüzeyindeki serbest taneleri bağlayan bir üründür.

ENEM PWR, Sathi kaplama uygulamasında plent miks temel tabakası üzerine uygulanarak alt tabaka ile üzerine gelen tabakanın birbirine yapışmasını sağlar. Uygulama yapılmadan önce yolun yüzeyi kuru olmalı ve serbest malzemeler süpürülmelidir.

Saha uygulaması distribütör ile yapılmalıdır. Uygulama esnasında ürünün sıcaklığı 60⁰C’yi geçmemelidir. Uygulama yapılacak yolun durumuna göre 1,0 – 1,5 Kg/m2 malzeme serilmelidir. Uygulandıktan sonra kürünü alması ve zemine penetre etmesi için havanın sıcaklığına bağlı olarak en az 4 saat beklenmelidir.

FİZİKSEL ÖZELLİKLER
Karayolu Teknik Şartnamesi Kısım 420’deki şartlara uygun olarak üretilmektedir.

Özellikler Birim Deney Metodu KTŞ Şartname Değeri
Görünüm Açık Kahve
Özgül Ağırlık (g/cm3) TS EN 15326 0,980 – 1,020
Saybolt Furol Viskozite (50 ⁰C, 2 mm, 60 ml) sn. ASTM D 244 <100
Depolama Stabilitesi (24 saat) % ASTM D 6930 <2
5 Gün Depolama Sonrası Çökelme % ASTM D 6930 <5
Katı Madde Oranı (Kalıntı Miktarı) %
pH TS EN 12850 5,5 – 8,5
Kür Süresi Saat Duyu Organları 4 – 8
Penetrasyon Testi (0,9-1,5 lt/m2) mm KTŞ Şartname >10
Geçirimsizlik Testi (24 Saat) % KTŞ Şartname <50

Uygulama:
– Fm2B2 yerine kullanılmaktadır, solvent içermediği için çevre dostudur, doğaya zararı yoktur.
– Uygulandığı zemine penetre ederek sert bir zemin oluşturur.
– Yolda su geçirimsiz bir tabaka oluşturarak suyun zemine geçmesini engeller.
– Yağmur ve trafiğe dayanabilen uzun ömürlü yol yüzeyleri oluşturur.
– Trafik hacmine ve ihtiyaca göre farklı oranlarda su ile seyreltilerek kullanılabilir.
– Asfalt kaplamasız yollarda toz probleminin çözümü ve yol sathının bozulmaması için kullanılabilir.
– ENEM PWR, herhangi bir ısıtmaya gerek duymadan uzun süre depolanabilmektedir. İhtiyaç duyulursa kullanılmadan önce 50⁰C sıcaklığa ısıtılmalı ve yeterli süre karıştırılarak stabilitesi uygun hale getirilmelidir.
– Uygulama yapılacak ekipmanlara (distribitör, depolama tankı…) özen gösterilmeli, mümkün olduğu kadar kullanımdan önce temizlenmeli ve farklı cinsten ürünlerin kullanılmamasına özen gösterilmelidir.

PAKETLEME VE DEPOLAMA:
ENEM PWR, 25 tonluk tankerlerde teslim edilmektedir. Bu ürün, 3 ay boyunca sirkülasyonlu ya da karıştırmalı tanklarda oda sıcaklığında bozulmadan muhafaza edilebilir. İhtiyaç duyulursa kullanılmadan önce 50⁰C sıcaklığa ısıtılmalı ve yeterli süre karıştırılarak stabilitesi uygun hale getirilmelidir. İçeriğnde su bulunduğu için yüksek sıcaklıklara ısıtılmamalı, bünyesindeki su buharlaştırılmamalıdır.

Projelerinizde siz de Enfalt’ı tercih edin!