Teknik Dökümantasyon

Teknik Dökümantasyon

Ürünlerimiz, Teknik şartnamelere uygun üretilmekte ve laboratuarımızda Yerli/Yabancı standartlara uygunluk testleri yapılmaktadır.

Ürünlerle ilgili MSDS, TDS, Katalog, Teknik Dökümanlarını iletişim formu vasıtasıyla talep edebilirsiniz.

Temel Bazı Test Standartları

Bitüm Test Standartları

TS EN 1426

Bitüm ve bitümlü bağlayıcılar-İğne batma derinliği tayini.

TS EN 1427

Bitüm ve bitümlü bağlayıcılar-Yumuşama noktası tayini-Halka ve bilye yöntemi.

TS EN 13398

Bitümler ve bitümlü bağlayıcılar – İşlem görmüş bitümlerin elâstikliğinin tayinin.

Agrega Test Standartları

TS 3530 EN 933-1/A1

Agregaların geometrik özellikleri için deneyler – Bölüm 1: Tane büyüklüğü dağılımı tayini – Eleme metodu.

TS EN 933-9

Agregaların geometrik özellikleri için deneyler – Bölüm 9: İnce malzeme tayini – Metilen mavisi deneyi.

TS EN 933-8

Agregaların Geometrik Özellikleri İçin Deneyler – Bölüm 8: İnce Tanelerin Tayini- Kum Eşdeğeri Tayini.

Emülsiyon Test Standartları

TS 124 EN 1428

Agregaların geometrik özellikleri için deneyler – Bölüm 1: Tane büyüklüğü dağılımı tayini – Eleme metodu.

TS EN 12846

Agregaların geometrik özellikleri için deneyler – Bölüm 9: İnce malzeme tayini – Metilen mavisi deneyi.

TS EN 13075-1

“Bitümler ve bitümlü bağlayıcılar – Kırılma özelliğinin tayini – Bölüm 1: Katyonik bitüm emülsiyonlarının kırılma değerinin mineral dolgu yöntemi ile tayini”.

TS EN 13075-1

Bitümler ve bitümlü bağlayıcılar – Bitüm emülsiyonlarında elek üstü kalıntısının tayini ve eleme işlemi ile depolama kararlılığının tayini.

TS EN 13075-1

Bitüm ve bitümlü bağlayıcılar – Bitümlü emülsiyonların yapışkanlığının tayini – Suya batırma deneyi ile – Agrega metodu.

Projelerinizde siz de Enfalt’ı tercih edin!