Bitüm Esaslı Yalıtım Emülsiyon ve Solüsyonları

Bitümlü yalıtım emülsiyonları, bitüm taneciklerinin emülgatör yardımı ile su içerisinde dağılması ile oluşan bitümlü bağlayıcılardır.

Bitümlü solüsyonlar, bitüm ile katkıların özel yöntemler kullanılarak karıştırılması ile elde edilen karışımlardır.

Bitümlü emülsiyonlar ve solüsyonlar su yalıtımına yönelik olarak kendi başına astar veya bitüm esaslı likit yalıtım ürünlerine  ara ürün olarak kullanılırlar.

Bitüm Esaslı Yalıtım Emülsiyon ve Solüsyonları

Projelerinizde siz de Enfalt’ı tercih edin!