Blog

Aralık 10 2017

Sathi Kaplamada Çift Kat Emülsiyon Kullanımının Avantajları

Sathi kaplamada çift kat emülsiyon kullanımının başlıca avantajları;

Ekonomik olması,
Kullanımının tehlikesiz olması (Yangına karşı),
Çevreyi kirletmemesi,
Islak ve nemli agrega ile kullanılabilmesi,
Uygulama sıcaklığının düşüklüğü,
Emülgatörün DOP etkisi yaparak adeziviteyi artırması,
Çalışma sezonunu uzatması (Özellikle yağışlı bölgelerde)
Geniş uygulama alanı ve yapım tekniklerinin bulunması,
Enerji tasarrufu sağlaması,
Uygulamada mevcut araç ve gereçlerin kullanılabilmesi.