Soyulmayı Önleyici Asfalt Katkıları (DOP)

DOP Nedir?

Bitüm ve agrega arasındaki adezyon (Yapışma), bitümlü kaplamaların ömrü açısından önemli bir faktördür. Yol yüzeylerinde oluşan bozulmaların sebebi adezyon eksikliği ve soyulmadır.

Su, belli koşullar altında bitümü agregadan ayırma özelliğine sahiptir. Buna ilaveten trafik yükü de bu ayrışmayı hızlandırmaktadır. Birçok agrega su ile, bitüme oranla daha kolay ıslanır.

Soyulma olayını engellemek için Anti-Stripping denilen soyulma mukavemetini artırıcı malzemeler kullanılır. Bu malzemeler asfaltın içine düşük oranlarda karıştırılarak soyulma olayı engellenmeye çalışılır. Bütün bir asfalt üst yapının maliyeti göz önünde bulundurulduğunda; bu mukavemet artırıcıları kullanmak pek bir ekstra maliyet getirmemektedir. Diğer taraftan da iyi bir koruyucu vazifesi yaparak asfaltın ömrünü uzatmaktadır.

Soyulma

Soyulma,  agrega ile bitüm arasındaki bağın kopması anlamına gelir. Bir şekilde su agrega ile bitüm arasına girer. Agrega yüzeyinin su ile olan reaksiyonu bitümünkinden daha fazladır ve böylece bağ kopacaktır.

Bir damla bitüm agrega yüzeyine damlatılıp daha sonra suya daldırılırsa su, agrega ve bitüm arasındaki temas açısı gözlemlenebilir. Soyulmanın gerçekleşme oranı; sıcaklık, agrega tipi ve bitümün viskozitesi ile bileşenlerine bağlı olarak değişiklik gösterir.

Projelerinizde siz de Enfalt’ı tercih edin!