ENEM 100 (CRS-1 Bağlayıcı, Yapıştırıcı Emülsiyon)

CRS-1 Katyonik Asfalt Emülsiyonu (ENEM 100)

ENEM 100, teknik şartnamelerde belirtilen penetrasyonda bitümden imal edilen hızlı kesilen çok amaçlı bağlayıcı katyonik asfalt emülsiyonudur.  Yol üst yapılarında bitümlü bağlayıcı, astar, yapıştırıcı malzemesi olarak kullanılır.

Teknik Özellikleri

Test Değerleri  TS EN Birim Değer (*)
Kesilme Değeri 13075-1 < 110
Bitüm İçeriği 1431 % 58-62
Akma zamanı, 2mm,40 ºC 12846-1 sn ≤ 20
Elek Üstü Kalıntısı 0,5mm elek 1429 % m/m ≤ 0,2
Çökelme Eğilimi 12847 % ≤ 5
Yapışkanlık 13614 % ≥ 90
Penetrasyon, 25ºC 1426 0,1 mm ≤ 220
Yumuşama Noktası 1427 ºC ≥ 35
KTŞ 412-3 (TS EN 13808)’e uygun C60B2-5 vasfında çabuk kür olan bitüm emülsiyonu özelliklerine göre

Uygulamalar

  • Yaklaşık 50 ila 85 °C arasında uygulanırlar.
  • Asfalt distribütörü ya da daha basit püskürtme elemanları ile uygulanabilir.
  • ENEM 100 yüzeye 0,15-0,50 lt/m² olacak şekilde uygulanır.

Projelerinizde siz de Enfalt’ı tercih edin!