Wetfix BE

Wetfix BE,  Akzo Nobel Surface Chemistry tarafından özellikle sıcak ve ılık karışım asfalt için üretilmiş soyulmayı önleyici sıvı bir katkıdır.

Özellikleri ve Avantajları

  • Sıcak bitümde özelliklerini kaybetmeden 5 güne kadar stabilitesini korur
  • Su hasarını ve çatlakları minimize eder.
  • Tekerlek oturma izini minimize eder.
  • Mükemmel derecede aderansı artırır.
  • -20 C ile 0 C’de uygulanabilme özelliğinden dolayı soğuk havalarda da bitüme kolaylıkla ilave edilir.
  • Kara Yolları Teknik Şartnamesi  kısım 411’e uygundur.

Kullanım Miktarı

Wetfix BE’nin düşük kullanım oranına sahiptir. Kullanılacak bitümün ve agreganın cinsine bağlı olmakla birlikte normal şartlarda bitümlü bağlayıcının %0,1 ila %0,3 oranında kullanılır.

Ambalaj ve Depolama

Wetfix BE 190 Kg’lık varillerde veya 950 Kg’lık IBC’lerde temin edilebilir. Kuru bir yerde, oda sıcaklığında ve kendi orijinal ambalajında  depolandığı sürece minimum 2 yıl özelliklerinden bir şey kaybetmez.

Fiziksel Özellikler ve Spesifikasyonlar

20°C de ki görünüm :  Kahverengi Likit
Yoğunluk, 20°C, kg/m³ : 980
Parlama noktası, °C : >218
Viskozite, 20°C, mPa.s : 800
pH, %5 suda : 11
Amin sayısı mg HCL/g : 160-185
Asit Değeri mg KOH/g : < 10

Not: Yukarıdaki değerler ortalama değerlerdir .

Güvenlik formu mevcuttur. Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle temasa geçiniz.

Projelerinizde siz de Enfalt’ı tercih edin!