Redicote E-11 : Yavaş Kesilen Katyonik Bitüm Emülsiyonları için Emülgatör

Redicote E-11, Akzo Nobel Surface Chemistry tarafından  yapıştırıcı, astar, slurry seal ve cold mix uygulamalarında kullanılan katyonik  tip yavaş kesilen bitüm emülsiyonları için üretilmiş emülgatördür.

Özellikleri ve Avantajları

  – Düşük kullanım miktarı : Düşük kullanımla yüksek kalitede yavaş kesilen emülsiyonlar oluşturulur

  – Mükemmel Adezyon : Redicote E-11 ile yapılan emülsiyonlar kalker bazlı agregalarla mükemmel adezyon sağlar

  – Asit ihtiyacı olmaması : Su fazında aside ihtiyaç yoktur. Emülsiyonlar normal pH’da hazırlanabilmektedir

  – APE içermez : Redicote E-11 Alkilfenoletoksilat içermez

Kullanım Miktarı

Katyonik yavaş kesilen emülsiyonlarda kullanım miktarı  emülsiyon miktarının %0,6 ila %1,5 oranındadır. Emülsiyonun pH’ı uygun asitle 2-6 olmalıdır

Ambalaj ve Depolama

Redicote E-11 170 Kg’lık varillerde ve ya 900 Kg’lık IBC’lerde temin edilebilir.  Kendi orijinal ambalajında oda sıcaklığında muhafaza edildiğinde minimum 2 yıl özelliklerinden bir şey kaybetmez.

.

Fiziksel Özellikler ve Spesifikasyonlar

25°C de ki görünüm : Likit
Yoğunluk, 20°C, g/cc : 0,90
Parlama noktası, °C : 18
Viskozite, 20°C, mPa.s : 52
pH,propanol-su : 6-9

Not: Yukarıdaki değerler ortalama değerlerdir.

Güvenlik formu mevcuttur. Daha fazla bilgi için lütfen bizimle temasa geçiniz

Projelerinizde siz de Enfalt’ı tercih edin!