ENEM RJ 5: Asfalt Gençleştirici (Rejüvenatör)

Eski asfalt kaplamalar yaşlanarak zamanla özelliklerini kaybetmektedir. Asfalt karışımı içindeki bitüm sertleşerek kırılgan hale gelmekte ve yumuşama noktası yükselmektedir. Bu durum ise eski asfaltın yeni karışımda yüksek oranda kullanımına engel olmaktadır. Karışımda yüksek oranda RAP (Reclaimed Asphalt Pavement) malzeme kullanmak ve bitümü iyileştirmek için asfalt  gençleştiriciler kullanılmaktadır. ENEM RJ 5 yüksek miktarda reçine ve aromatikler ile çok az miktarda asfalten içeren doğal bir üründür. Doymuş hidrokarbon oranı ise sıfır denecek kadar azdır.

REJÜVENATÖR KULLANIMININ AVANTAJLARI 

  • RAP (geri kazanılmış asfalt kaplama) kullanırken okside olmuş ve yaşlanmış bağlayıcıların gençleştirilmesi sağlanır.
  • Ortaya çıkan yumuşama noktasında hedeflenen ayar sağlanır.
  • Doğal kaynakların korunması sağlanır.
  • CO₂ emisyon oranlanı azaltılır.

Bozulmuş asfalt kaplamaların kazılarak bitümlü sıcak karışımlarda yeniden kullanılması ile genel olarak aşağıdaki faydalar sağlanabilmektedir:

  • Kazınan BSK tabakası tekrar kullanılarak milli kaynakların korunması ve\veya değerlendirilmesi ile ekonomik kazanımlar elde edilir.
  • Geri dönüşüm, yeni malzeme ihtiyacını azaltarak doğal kaynakların korunması ve atık sahalarının oluşmaması açısından çevrenin korunmasına katkı sağlar.
  • Mevcut kaplamanın üzerine yeni kaplama yapılması halinde yansıma çatlaklarının önlenememesi, kot yükselmesi vb. sorunlar giderilebilir.
  • Mevcut kaplama yapısı üzerine kalın bir tabaka eklenmeksizin geri dönüştürülerek daha mukavim bir tabaka elde edilir.
  • Geri dönüşüm, geleneksel yapım teknikleriyle karşılaştırıldığında büyük miktarda enerji tasarrufu sağlayabilir.

DOZAJ

ENEM RJ 5, üretilecek asfalt karışımında kullanılacak RAP bitümünün yumuşama noktasına bağlı olarak  RAP Bitümünün %3 – %7’i oranında kullanılmaktadır. Genellikle yaygın kullanım oranı %5’tir.

ENEM RJ 5 gençleştirici miktarı arttıkça bitümün yumuşama noktası azalmaktadır.

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

Görünüş Koyu Kahverengi – Siyah
Yoğunluk, 25 ⁰C, g/cm3 0,970 – 1,000
Viskozite, 25 ⁰C, 200 RPM, cP 150 – 250
Parlama Noktası, ⁰C > 200
pH 6 – 8
Koku Karakteristik

PAKETLEME VE DEPOLAMA

ENEM RJ 5, 900 kg.lık IBC’lerde teslim edilmektedir. Bu ürün, 2 yıl boyunca kendi kapalı ambalajında oda sıcaklığında bozulmadan muhafaza edilebilir.